Informacje

Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta serwisu laru.pl w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Cobe Sp. z o.o., z siedzibą w Nysie, Rynek 36C, 48-300 Nysa, KRS0000418088, REGON 021878500, NIP
 2. Na zlecenie Administratora w zakresie marketingu bezpośredniego opisanego w pkt. 12, lit. B bazą danych zarządza również FreshMail Sp. z o.o. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000497051, REGON 123040091, NIP 6751496393. Niemniej w swoim imieniu Administrator, tj. spółka Cobe Sp. z o.o. wykorzystuje Freshmail wyłącznie w celach promocyjnych (newsletter) dla oferty sklepu internetowego Laru.pl
 3. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy laru.pl (zwany dalej: laru.pl) prowadzony przez COBE Sp. z o.o., zarejestrowanej w Nysie przy ul. Rynek 36C, 48-300 Nysa.
 4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024
 5. Składając zamówienie w laru.pl, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 6. W przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą laru.pl i jego działalnością (newsletter). Mogą być one wysyłane wyłącznie na adres e-mail użytkowników, którzy wyrazili zgodę, przez Freshmail Sp. z o.o.
 7. Klient ma w każdym momencie prawo do wglądu do swoich danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, logując się na swoje konto. Klientowi przysługuje także prawo do wypisania się z listy newslettera.
 8. Zebrane informacje pochodzące z formularzy zamówień, rejestracji są wykorzystywane wyłącznie w zakresie realizacji zamówień (operatorzy obsługujący płatności, firmy kurierskie, firmy obsługujące reklamacje).
 9. W żadnym wypadku nie udostępniamy danych zebranych o Kliencie podmiotom trzecim. Wyjątek stanowi Freshmail sp. z o.o. która poprzez swoją platformę Freshmail.pl wykorzystuje zebrane adresy email, imię oraz nazwisko tylko i wyłącznie w celu prowadzenia kampanii mailingowej newsletter) dla Laru.pl,. Pozostałe udostępnienia są możliwe tylko gdy dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 10. Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Numer telefonu
  4. Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  5. Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  6. W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).
 11. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta i jest konieczne wyłącznie do realizacji wskazanych poniżej celów. Klient nie musi podawać tych danych, jeżeli nie chce korzystać ze wskazanych w poniżej możliwości sklepu laru.pl
 12. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów:
  1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto)
  2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (dotyczy tylko adresu email, ponieważ będzie to jedyna droga komunikacji z klientem w celach marketingowych).
 13. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów laru.pl:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy Towaru przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub przesyłką paczkomatową, Administrator Danych Osobowych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.Dane podawane przez Klienta w przypadku wybrania opcji płatności elektronicznych lub kartą kredytową nie są zbierane przez Administratora.
 14. laru.pl posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
 15. W ramach serwisu laru.pl mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od laru.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez laru.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. laru.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 16. Wszelkie dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach home.pl i freshmail.pl.
 17. Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.
 18. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, zachęcamy do kontaktu pod adresem info@cobe.to

Social Media